Chính sách bảo mật thông tin

    Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp cho Phương Nguyễn Silk đều được sử dụng với mục đích tạo ra và cung cấp những dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho quý khách (bao gồm liên hệ xác nhận đơn hàng hay xử lý tư vấn sản phẩm hoặc đổi trả)
Phương Nguyễn Silk cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân của quý khách hàng và không sử dụng bất cứ thông tin nào cho những mục đích không hợp pháp hay khi chưa có sự đồng ý của quý khách hàng.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2- Phạm vi sử dụng thông tin
 
3- Thời gian lưu trữ thông tin 
 
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng